pagrūsti

pagrūsti
3 pagrū́sti tr. 1. sumušti, sukulti: Neganda, jau pagrūdo vėl zboną! Lz. 2. pakišti: Kažkur pagrūda čebatus, o rytą visas kertes išmaišo beieškodamas Rk. Tik terkšt ližę pečiun ir pagrū́do laumę liepsnon (ps.) Ml. | Pagrū́do (įsivarė) rakštį Ds. 3. refl. palįsti, įlįsti: Višta pasigrūdo po svirnu, ir nemožna dasiekt Arm. Vėl pasgrūdo (įlindo į tinklą) žuvelė Ad. 4. refl. pasiausti, paišdykauti: Vakarais sueina pasigrūsti Dr. 5. refl. pasilakstyti, pasivaikyti (apie gyvulius): Žaloji labai vėlai pasgrūdo Mlt. Nuvaryk kiaulę pas kuilį, kad pasgrūstų̃ Alv. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pagrūsti — 1 pagrūsti žr. pagrusti: Visiems besiklausantiemsiems širdis pagrūdo KI234. Širdis pagrūsta, į tus atkeliaujančius žmones bežiūrint Kel1881,142. Taip buvo pagrūdęs, kad jis ... norėjo verkti KA75. | refl.: Kad jis kitus verkiant mato, tai ir jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrusti — pagrùsti intr. nuliūsti, susigraudinti: Jo širdis turėjo pagrusti Kel1862,113. Lietuvininkė motinėlė su pagrudusia širdžia ... atveda pirmą kartą savo mylimą kūdikį prie šuilės mokytojo LC1879,6. grusti; įgrusti; pagrusti; pergrusti; sugrusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrūsti — vksm. Pagrūdau batùs po spintelè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pamurdyti — pamùrdyti tr. 1. pagrūsti: Pamùrdyk, kad daugiau tilptų Als. | refl. prk.: Valgau pamurdydamos (per jėgą kimšdamas) Šts. ║ pakišti, pagrūsti kur: Aš, savąją [knygą] giliau į kišenę pamurdžiusi, sprukau šalin Žem. Jie neprašytiems svečiams… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”